แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อน

แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อนที่ได้จากการใช้เอฟเฟล็ก ในโปรแกรม PowerPoint แท็บ Animation  (ภาพเคลื่อนไหว) AA.Preview (แสดงตัวอย่าง)ใช้ดูตัวอย่างผลลัพธ์ในก… อ่านต่อ แบบฝึกหัด สร้างภาพเคลื่อน