แบบทดสอบ ครั้งที่ 1

แบบทดสอบ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ ส่วน 1 ใส่รูปภาพในรูปร่างได้ 2 คะแนน ส่วน 2 ใส่รูปร่างซ้อนกันได้และใส่ข้อความ ชื่อภาษาอังกฤษ 2.5 คะแน… อ่านต่อ แบบทดสอบ ครั้งที่ 1