CPO Model ประเมินรร.

CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

CPO Model CPO Model ประกอบด้วยการประเมินส่วนสำคัญ 3 ส่วนใหญ่ๆ  ที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องตามลำดับ  คือ 1.การประเมินปัจจัยพื้นฐานด้านสภาว… อ่านต่อ CPO Model รูปแบบหนึ่งของการประเมินโรงเรียน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน ตามแนวทางโรงเรียนประชารัฐ Transparency เน้นความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของข้อมูลการดำ… อ่านต่อ ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐ ด้านการพัฒนาการศึกษา 10 ด้าน

ติวเข้มครู

ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70%

ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70% เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่ากา… อ่านต่อ ติวเข้มครู ก่อนแต่งตั้ง’1พัน’ศน. เผยต้องผ่านเกณฑ์พัฒนา70%

ยกเลิกหนังสือยืมเรียน 2560

ยกเลิกหนังสือยืมเรียน ให้แจกครบ 100 เปอร์เซ็นไม่เรียกคืน

ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการ… อ่านต่อ ยกเลิกหนังสือยืมเรียน ให้แจกครบ 100 เปอร์เซ็นไม่เรียกคืน

สพฐ.แนะแนวอาชีพ

สพฐ.ปูพรมแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

สพฐ.เตรียมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมทักษะอาชีพให้เด็ก ค้นพบตัวเองเมื่อจบ ม.ต้น หวังส่งไม้ต่อเรียนสายอาชีพกับอาชีวะ วันนี้(12 มี.ค.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพ… อ่านต่อ สพฐ.ปูพรมแนะแนวอาชีพนักเรียนพื้นฐาน

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1315 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างประจำ… อ่านต่อ ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

สทศ. ข้อสอบกลาง2561

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมข้อสอบกลาง ตามที่ สทศ. เปิดใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 แล้วนั้น ขณะนี้มีผู้เข้ามาใช้งานโปรแกรมจำนวนมาก… อ่านต่อ สทศ. ชี้แจงการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560

ก.พ. 2561

ก.พ.ประกาศสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

ก.พ. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ค… อ่านต่อ ก.พ.ประกาศสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561 รมว.ศึกษาธิการ เผย หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปีนี้ มี หน่วยงานราชการและเอกชนยื่นส มัครหลักสูตรต่าง ๆ ให้ค… อ่านต่อ ศธ. เตรียมหลักสูตรพัฒนาครูปี 2561

กอปศ . เลิกเรียน

กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3

กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3 “หมอจรัส” ทุบโต๊ะเด็กประถมฯต้นต้องเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระฯ หลังผลวิจัยพบ เรียนมากไม่สบความสำเร็จ ทำเด็กต้อง… อ่านต่อ กอปศ.ทุบโต๊ะเลิกเรียน 8 กลุ่มสาระในเด็กป.1-3