ออกแบบปก PowerPoint สวยๆ By Krupatom.com

บทเรียนที่3 PowerPoint สวยๆ วิธีออกแบบโปรแกรมนำเสนอสวยๆ วันนี้ ลองทำตามนะคะ      ลองทำดูค่ะ