วิธีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft PowerPoint

วิธีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010 การนำเสนอ หรือเรียกตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า การพรีเซนเตชัน(Presentation) มักเรียกติดปากสั่นๆว่า การพรีเซนต… อ่านต่อ วิธีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft PowerPoint