ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)

ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) พิพัฒนาการ หรือ Progressive หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง การจัดการศึกษาต้องปรับปรุงให้สอดคล้องกับคว… อ่านต่อ ปรัชญาการศึกษา พิพัฒนาการนิยม (Progressivism)