เนื่องจากระบบเป็นบริการฟรี ท่านสามารถส่งต่อความรู้โดยการแชร์หรือบอกต่อบริการของเรา เพื่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทย
แก้ปัญหาการขาดครูสอนในวิชาหลัก หรือเป็นครูสอนพิเศษช่วยสอนในส่วนที่ไม่เข้าใจ. เนื่องจากระบบเป็นบริการฟรี ท่านสามารถส่งต่อความรู้โดยการแชร์หรือบอกต่อบริการของเรา เพื่อการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนไทย แก้ปัญหาการขาดครูสอนในวิชาหลัก หรือเป็นครูสอนพิเศษช่วยสอนในส่วนที่ไม่เข้าใจ.