ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียน

ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 รายชื่อ ป.6/1 คลิก ป.6/2 คลิก ม.1/1 คลิก ม.1/2 คลิก ม.1/3 คลิก ม.2/1 คลิก ม… อ่านต่อ ประกาศคะแนนเก็บ นักเรียน

ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โ… อ่านต่อ ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม… อ่านต่อ ศาสตร์พระราชา

กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์

กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้ กรอกข้อมูลสมัคร กรอกคะแนนครู

ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3   กรอกคะแนนสำหรับครู ประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการ… อ่านต่อ ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

การส่งงาน ของนักเรียน

การส่งงานของนักเรียน ทุกระดับชั้นให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วกดส่งนะคะ ขอให้ได้คะแนนเต็ม  เพี้ยง….

การสร้าง Blogger

สร้าง Blogger สวยๆ สไตล์คุณ เลือกได้จากเทมเพลตที่ใช้ง่าย มีให้เลือกมากมายพร้อมการออกแบบที่ยืดหยุ่นและภาพพื้นหลังนับร้อย หรือจะออกแบบใหม่เลยก็ได้ ขั้นต… อ่านต่อ การสร้าง Blogger

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum >>>ดาวน์โหลดตารางการฝึกอบรม >>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้flip album 1 คู่มือ… อ่านต่อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint การตั้งค่าเมื่อสัมผัสกับเมาท์ 1.เลือกวัตถุ –> แทรก –> การกระทำ 2.เลือกเมาส์อยู่เหนือ –> ไฮเปอ… อ่านต่อ สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และต… อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1