วิธีการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่างง่ายมาก

Spread the love

วิธีการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่างง่ายมาก ซึ่งศึกษาได้จากวิดีโอนี้ และขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้

วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม

การทำเกมส์อย่างง่าย

รายละเอียด

แสดงความคิดเห็น