รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

Spread the love
รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562>
ชั้น
ข้อสอบปี
ป.3<NT>
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2556
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2557
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2558
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2559
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<สำหรับสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน>
การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2560
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ<สำหรับสร้างความคุ้นเคยให้กับนักเรียน>
ป.6<O-NET>
ข้อสอบ ONET 2553
ข้อสอบ ONET 2554
ข้อสอบ ONET 2555
ข้อสอบ ONET 2556
ข้อสอบ ONET 2557
ข้อสอบ ONET 2558
ข้อสอบ ONET 2559
ข้อสอบ ONET 2560
ม.3<o-net>
รอการอัพเดท
ม.6<o-net>
รอการอัพเดท

แสดงความคิดเห็น