ข้อสอบศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่3 วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

Spread the love

ข้อสอบศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) 

วิชาทัศนศิลป์

วิชาดนตรี และนาฏศิลป์

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3 – วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

ข้อสอบมาตรฐาน ป.3(ปลายภาค) – วิชาศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.3

  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
  • แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แสดงความคิดเห็น