ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 มีขั้นตอนการส่งเข้าแข่งขันอย่างไร และเราจะได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้

Spread the love

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 มีขั้นตอนการส่งเข้าแข่งขันอย่างไร และเราจะได้อะไรจากการแข่งขันครั้งนี้

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 คือ การแข่งขันด้านทักษะทั้งวิชาการ อาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนในประเทศไทย ซึ่งมีการจัดการแข่งขันทุกภาคของประเทศ และในปี 2561 นี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็น “งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561”

ขั้นตอนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61

ในการที่เราจะส่งนักเรียนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61ในระดับเขตได้นั้น จะต้องมีการคัดเลือกในเบื้องต้นกันก่อน โดยเริ่มจากการที่โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในรายการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกได้แล้วก็ต้องทำการฝึกซ้อมและเตรียมส่งรายชื่อเข้าประกวดกันในระดับกลุ่มโรงเรียนกันก่อน เพื่อหาที่หนึ่งในรายการต่างๆ แสะส่งชื่อเข้าสู่ระดับเขตต่อไป ซึ่งการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 นี้ หากได้เข้าถึงระดับเขตและแข่งขันได้อันดับที่หนึ่ง จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาค ซึ่งหากแข่งได้อันดับที่หนึ่งถึงสามจะได้รับเกียรติบัตรเป็นระดับชาติทันที ไม่ต้องไปแข่งในระดับประเทศอีกต่อไป ซึ่งเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก และลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางลงได้

สิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61

ถึงแม้ในตอนนี้จะยังไม่ได้แข่งขันในระดับภูมิภาค แต่หลายๆเขตพื้นที่การศึกษาทั้งประถมและมัธยมก็ได้ตัวแทนไปแข่งขันในบางรายการแล้ว ซึ่งไม่ว่าจะแข่งขันชนะหรือไม่ การที่นักเรียนได้เข้าแข่งขันถือเป็นประสบการณ์ที่ดี เพิ่มพูนความรู้ในสิ่งที่ตนเองถนัด และนักเรียนบางคนอาจได้พบความสามารถใหม่ๆที่ตนเองอาจไม่เคยรู้มาก่อน และส่วนใหญ่แล้วการแข่งขันในระดับกลุ่มจะมีการจัดทำเกียรติบัตรเพื่อชื่นชมในความสามารถของนักเยน ทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและนำไปต่อยอดในการแข่งขัน และพัฒนาขีดความสามารถของตนเองต่อไป นอกจากนี้ทุกรายการการแข่งขันต้องมีครูที่ฝึกสอนและนักเรียนเองก็ต้องฝึกฝน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและศิษย์ได้ ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 นี้เป็นการแข่งขันภายในศูนย์ประสานงานสถานศึกษาประจำอำเภอ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่ม เกิดการประสานร่วมมือกัน และยังทำให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รู้จักกันมากขึ้น

เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 61 ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด ไม่ใช่แค่การแสดงศักยภาพของแต่ละโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำความรู้ความสามารถให้นักเรียนได้แสดงออก และพัฒนาต่อยอดทำให้เกิดทักษะในการดำเนินชีวิตและเป็นพลเมืองที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศได้ต่อไป

 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่  ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่  แก้ไข เวทคณิต 4 ก.ย.61 ตัวอย่าง ข้อสอบเวทคณิต
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่

กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศิลปวัฒนธรรมอีสาน)
คลิ๊กที่นี่

 

 

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก:http://www.sillapa.net/

แสดงความคิดเห็น