รวมไว้ที่นี่!! คลังข้อสอบสพฐ.

วันนี้ขออนุญาตนำข้อสอบ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้น ในระบบคลังข้อสอบมาตรฐานมาให้ทุกท่านได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ท… อ่านต่อ รวมไว้ที่นี่!! คลังข้อสอบสพฐ.

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2560 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วน… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2560

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2559 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วน… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2559

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558 สำหรับการสอบ NT (National Test  ) ในปีการศึกษา 2558 แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เ… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2558

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

สำหรับการสอบ NT(National Test  ) ในปีการศึกษา 2557แบบทดสอบความสามารถเด็กๆจะต้องพบข้อสอบหน่วยการวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ โดยมี 3 ส่วนแบ… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2557

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

เปิดรับติวสอบ NT ติวโจทย์ ร่วมปูทางการศึกษาของลูกรักไปกับเรา การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้ปกครองจะมอบให้กับเด็กๆได้มีความรู้ติดตัวไปจนเติบใหญ่ โดยทาง… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

NT (National Test) คือ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ตรวจสอบกำกับดูแล และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน… อ่านต่อ ข้อสอบ NT ปีการศึกษา 2555

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ปี 2562> ชั้น ข้อสอบปี ป.3<NT> การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา 2555 การทดสอบความ… อ่านต่อ รวมข้อสอบ ฯ o-net,nt <สำหรับครูเตรียมติว ในปี 2562 ปีการศึกษา 2561 ทุกกลุ่มสาระ>

รวมข้อสอบ

รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

รวมข้อสอบ ป.1 ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาไทย ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์ ข้อสอบประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์ ข้อสอบประถมศึกษาปีที่… อ่านต่อ รวมข้อสอบ ป.1-ม.3 ทุกวิชา รวมใว้ให้ที่นี่แล้ว!

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3

ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบว… อ่านต่อ ข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ