การสร้าง Blogger

สร้าง Blogger สวยๆ สไตล์คุณ เลือกได้จากเทมเพลตที่ใช้ง่าย มีให้เลือกมากมายพร้อมการออกแบบที่ยืดหยุ่นและภาพพื้นหลังนับร้อย หรือจะออกแบบใหม่เลยก็ได้ ขั้นต… อ่านต่อ การสร้าง Blogger

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum >>>ดาวน์โหลดตารางการฝึกอบรม >>>ดาวน์โหลดคู่มือการใช้flip album 1 คู่มือ… อ่านต่อ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ด้วยโปรแกรม FlipAlbum

สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint การตั้งค่าเมื่อสัมผัสกับเมาท์ 1.เลือกวัตถุ –> แทรก –> การกระทำ 2.เลือกเมาส์อยู่เหนือ –> ไฮเปอ… อ่านต่อ สร้างเกม เขาวงกตจากpowerpoint

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และต… อ่านต่อ แผนการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ม.1

ใบงาน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ใบงาน หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ ใบงานที่ 1  

ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาค

ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม.1 ดังนี้ ขอให้ทุกคนโชคดีกับคะแนนค่ะ ม.1/1>>>> คลิก ม.1/2>>>> คลิก ม.1/3>>>>… อ่านต่อ ประกาศผล คะแนนสอบกลางภาค

ขั้นตอนการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2

ขั้นตอนการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่าลืมบันทึกจดจำความรู้ไว้ด้วยนะ ตัวอย่าง การสร้างหน้า Title game และการสร้างปุ่ม Construct2  สอน Construct… อ่านต่อ ขั้นตอนการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2

วิธีการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่างง่ายมาก

วิธีการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่างง่ายมาก ซึ่งศึกษาได้จากวิดีโอนี้ และขั้นตอนการตั้งค่าดังต่อไปนี้ วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม การทำเกมส์อย่างง่… อ่านต่อ วิธีการสร้างเกม จากโปรแกรม Construct 2 อย่างง่ายมาก

Adobe Photoshop เขาวงกต work1

Adobe Photoshop เขาวงกต work 1 วิธีการทำและตัวอย่างที่สามารถฝึกทำได้ ตัวอย่าง   ตัวอย่างการทำ วิธีการทำโครงแบบที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ทำ วิธีการทำโ… อ่านต่อ Adobe Photoshop เขาวงกต work1