ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม  ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2476 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นสถานที่เรียน และพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบันนี้ โ… อ่านต่อ ปฐมเหตุแห่งการก้าวสู่ความพอเพียงของ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ศาสตร์พระราชา

ศาสตร์พระราชาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็คือ องค์ความรู้ที่ว่าด้วยเรื่อง “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครอบคลุมในทุกมิติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม… อ่านต่อ ศาสตร์พระราชา

กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์

กิจกรรม ทักษะคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนดังนี้ กรอกข้อมูลสมัคร กรอกคะแนนครู

สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1

สื่อมัลติมีเดีย เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง ส่วนในวงการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพ… อ่านต่อ สื่อมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนการสอน ตอนที่ 1

Kahoot_ โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 2

Kahoot_ เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่น… อ่านต่อ Kahoot_ โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 2

Kahoot โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 1

Kahoot เป็นโปรแกรมที่ใช้ตอบคำถาม คำตอบทาง Online พร้อมสรุปผลคะแนน คนที่ได้คะแนนมากที่สุด เรียงลำดับ และรายบุคคล ด้วยการเล่นผ่านระบบ Online ที่ผู้เล่นต… อ่านต่อ Kahoot โปรแกรมถามตอบ Online ตอนที่ 1

ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

ส่งผลงาน การแข่งขันทักษะ ขอให้ได้เหรียญนะคะ ระดับประถมศึกษา ป.4-6และระดับมัธยมศึกษา ม.1-3   กรอกคะแนนสำหรับครู ประกาศผลการแข่งขันป.4-6  <รอการ… อ่านต่อ ส่งผลงาน ทักษะคอมพิวเตอร์

การส่งงาน ของนักเรียน

การส่งงานของนักเรียน ทุกระดับชั้นให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แล้วกดส่งนะคะ ขอให้ได้คะแนนเต็ม  เพี้ยง….

สพฐ . บรรจุครู ลอตใหญ่แทนเกษียณ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารื… อ่านต่อ สพฐ . บรรจุครู ลอตใหญ่แทนเกษียณ

โปรแกรม การสร้างสื่อการเรียนรู้

ปัจจุบันนี้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไร ต่าง ๆก็สามารถทำได้ง่ายดาย โดยที่ทำให้เราสะดวกสบ… อ่านต่อ โปรแกรม การสร้างสื่อการเรียนรู้