ข้อสอบอังกฤษ ป.1

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ข้อสอบอังกฤษ ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบอังกฤษ ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาอังกฤษ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1(ปลายภาค) – วิชาภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาภาษาอังกฤษ ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – English ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – English ป.1 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – English ป.1 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – English ป.1 (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – English ป.1 (ชุดที่ 4)

แสดงความคิดเห็น