ข้อสอบสุขศึกษา ป.1

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบสุขศึกษา ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสุขศึกษา ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – สุขศึกษา และพลศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.1 

แสดงความคิดเห็น