ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 (ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 4)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 5)

แสดงความคิดเห็น