ข้อสอบสังคมศึกษา ป.5

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่5 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.5

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.5 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษา ปลายปี

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 สังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 4)

แสดงความคิดเห็น