ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่4 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.4

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 3)

แสดงความคิดเห็น