ข้อสอบสังคมศึกษา ป.3

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่3 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.3

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)

แสดงความคิดเห็น