ข้อสอบสังคมศึกษา ป.2

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 (ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.2 – วิชาสังคมศึกษา 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.2(ชุดที่ 1)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.2(ชุดที่ 2)

 

แสดงความคิดเห็น