ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่1 วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบสังคมศึกษา ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาสังคมศึกษา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 – วิชาสังคมศึกษา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 – วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)

แสดงความคิดเห็น