ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) – วิชาวิทยาศาสตร์

 

แสดงความคิดเห็น