ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบก่อนเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 – วิชาวิทยาศาสตร์ 

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 – วิชาวิทยาศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) – วิชาวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 

แสดงความคิดเห็น