ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.6

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.6 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 – วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.6 (หลักภาษา) 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – หลักภาษาไทย ป.6 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) – ชุดที่ 1

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) – ชุดที่ 2

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

แสดงความคิดเห็น