ข้อสอบภาษาไทย ป.5

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.5

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.5 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 – วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.5 (หลักภาษา) 

แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – หลักภาษาไทย ป.5 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.5 – วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) 

ภาษาพาที

วรรณคดีลำนำ

แสดงความคิดเห็น