ข้อสอบภาษาไทย ป.2

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ข้อสอบภาษาไทย ป.1

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบภาษาไทย ป.1 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาภาษาไทย

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา) – ชุดที่ 1

แบบทดสอบปลายภาคเรียน-วิชาภาษาไทย ป.1 (หลักภาษา) – ชุดที่ 2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – หลักภาษาไทย ป.1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) – วิชาภาษาไทย

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 – วิชาภาษาไทย

 

 

แสดงความคิดเห็น