ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบพระพุทธศาสนา ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) – วิชาพระพุทธศาสนา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชาพระพุทธศาสนา

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.2

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 2) 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 3) 

 

แสดงความคิดเห็น