ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบประวัติศาสตร์ ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 (ปลายภาค) – วิชาประวัติศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชาประวัติศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)

 

แสดงความคิดเห็น