ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.3 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3(ปลายภาค) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 – วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2)

แสดงความคิดเห็น