ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2

ข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ ครูประถมดอทคอม จึงนำ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.2 มาให้ คุณครู ผู้ปกครอง ทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนค่ะ

ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ อักษรเจริญทัศน์ (อจท.) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) – วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 – วิชาคณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.2

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)

แบบทดสอบท้ายบทเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 3)

แบบทดสอบปลายภาคเรียน – วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 

แสดงความคิดเห็น